Zdieľaná zodpovednosť.
Autentické vzťahy.
Služba celku.

Firmy ako živé systémy.

VIETE, ŽE...

Tieto výzvy
majú spoločného menovateľa?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KOMUNIKÁCIA

Je vaša komunikácia naprieč úrovňami vedenia skostnatená a netransparentná?

ROZHODOVANIE

Chýba vám sloboda robiť rozhodnutia alebo u vás naopak rozhoduje každý o všetkom?

VÝSLEDKY

Sú vaše tímy zavalené agendou, ale ich výsledky to nenaznačujú?

DOHODY

Stáva sa vám príliš často, že ľudia nedodržia, na čom sa dohodnú?

INOVÁCIE

Potrebujete viac inovovať, ale neviete kde začať?

RAST

Ako rásť bez toho, aby ste sa museli stať byrokratmi?

STRETNUTIA

Máte nekonečné stretnutia, ktorých zmysel častokrát postrádate?

vzťahy

Máte v kolektíve konflikty a atmosféru strachu či nedôvery namiesto otvorenosti a ochoty?

Je ním spôsob akým riadime firmy a organizácie.

Organizácie pestované ako monokultúry fungujúce na mechanických princípoch a hierarchickom riadení, viac nedokážu obstáť v dnešnej komplexnej, neustále sa meniacej dobe. Naopak firmy, ktoré aktívne pracujú so svojim poslaním a efektívne využívajú kolektívnu inteligenciu a osobnú motiváciu všetkých svojich zamestnancov, dokážu rýchlo reagovať na požiadavky trhu a inovovať, podobne ako zdravé, živé organizmy.

Sprevádzame firmy a lídrov, ktorí sa rozhodli opustiť staré systémy práce a prispôsobiť svoju pracovnú kultúru a organizačnú štruktúru potrebám a možnostiam súčasnosti.

Pomôžeme vám rozvíjať prostredia, kde sa pracuje tvorivo, zarába zmysluplne a stretáva v autenticite.

"Akákoľvek firma navrhnutá pre úspech v 20. storočí, je odsúdená na neúspech v 21. storočí."
- David S. Rose -