O nás

kto?

Sme transdisciplinárne zameraný tím, ktorý vníma firmy a organizácie ako komunity ľudí s výnimočným kreatívnym potenciálom a schopnosťou prinášať spoločnosti hodnoty vedúce k hojnosti a zmysluplnému bytiu všetkých živých systémov. Tento potenciál ľudí je však často zbytočne nevyužitý, podceňovaný, či dokonca potláčaný. Chceme rozvíjať svet, v ktorom organizácie nie sú iba nástroje zriadené za účelom tvorby zisku, ale fungujú na princípoch podobných živým organizmom, ktorých poslanie priamo odráža autentické potreby ľudí a tejto Zeme. Svet, v ktorom ľudia nechodia do práce vymieňať svoj čas za výplatu, ale prichádzajú do organizácií, s ktorými sú hodnotovo v súlade a kde je ich hlavnou úlohou objavovať v sebe dar tvorivosti, ľudskosti a múdrosti.

prečo?

Dizajn pre budúcnosť

Hoci nové technológie, globalizácia a vývoj myslenia ľudí menia svet závratnou rýchlosťou, spôsob akým riadime firmy a organizácie zostáva nezmenený. Akoby sme sa stotožnili s predstavou, že zmyslom každej firmy je predovšetkým tvoriť zisk, že riadiť sa má prostredníctvom KPIs, že zamestnanci sú zdroje alebo že pevne daná hierarchia je nevyhnutná. Tieto základné mantry manažmentu dnes významne zaostávajú za požiadavkami doby. Pôsobia ako kotvy držiace spoločnosť v pravidlách minulosti z obdobia industrializácie, ktorej hlavnými potrebami boli efektívnosť, konzistentnosť výroby a predvídateľnosť továrenskej produkcie 19. storočia. Organizácie fungujúce lineárne, podobne ako stroje, však viac nedokážu konkurovať firmám, ktoré prijali nové, organické princípy spolupráce založené na prirodzených kvalitách človeka ako autonómia, tvorivosť a ľudskosť. Firmám so záujmom o systémový redizajn v súlade s potrebami súčasnosti ponúkame pomoc pri revízii základných, často neuvedomených princípov ich fungovania a nadizajnovaní nových postupov a zvykov v oblasti lídershipu a organizačnej štruktúry, kultúry, vzťahov a pracovných zvykov.

ako?

Dizajn ako príroda

V našej práci vychádzame z náhľadu na svet, ktorý tvorí alternatívu k súčasnej, dominantnej perspektív. Tá z veľkej časti stojí na idey, že svet je možné chápať ako predprogramovaný stroj a teda vopred ho poznať, odmerať, riadiť alebo kontrolovať. My vychádzame z perspektívy, kde svet, ľudia, príroda a jej procesy sú súčasťou komplexného, živého, neustále sa vyvíjajúceho systému, ktorý je vzájomne pretkaný bohatými väzbami. Podstatou tejto perspektívy je prechod od predstavy sveta ako od nás oddelenej a svojho, vnútorného zmyslu zbavenej veci, k živému svetu, s ktorým si môžeme vytvárať vzťah a vnímať ho ako hodnotný sám o sebe, nie pre to, čo z neho dokážeme mať, vyťažiť, zpeňažiť. V praxi to znamená, že dokážeme vidieť seba, našich kolegov, konkurenciu, zákazníkov, dodávateľov, spoločnosť a prírodu ako súčasť interagujúceho systému, ktorý sa navzájom živí, podporuje a rozvíja – ide o systém, ktorý pri optimálnom nastavení dokáže sám seba nielen uzdraviť, ale aj neustále tvoriť a podporovať nový život. Našim cieľom je pomáhať firmám a organizáciám fungovať ako takéto živé, zdravé systémy. Ako? Využitím potenciálu každej časti systému a zabezpečením, aby táto časť vnímala svoju úlohu a zmysel v rámci väčšieho celku (tímu či celej firmy).

 

"Najvzrušujúcejšie objavy 21. storočia sa neuskutočnia vďaka technológiám, ale vďaka rozšírenej predstave toho, čo to znamená byť človekom."
- John Naisbitt -

Náš tím

Barbora Pálešová

Zakladateľka, facilitátorka kultúry organizácií

Zaujíma ma skúmať nové spôsoby vedenia a spolupráce a dynamiku vzťahu medzi „ja“ a „my“. Pri sprevádzaní firiem a organizácií v ich prechode k autonómnejším, kreatívnejším a osobnejším pracoviskám sa zameriavam na oblasti participatívnej spolupráce, efektívnych metód rozhodovania, decentralizovaných organizačných štruktúr a psychologickej bezpečnosti. Inšpiráciu čerpám z Holakracie, Sociokracie 3.0, tealových a agilných metód, integrálnej teórie a rôznych techník práce s bdelosťou. 

Zuzana Gajdošová CB

Zuzana Gajdošová

Lídership koučka

Viac ako 20 ročné skúsnosti v oblasti práce s ľudmi, z toho 15 rokov na manažérkych pozíciách vo výrobných spoločnostiach, ma doviedli poznaniu, že hľadanie a záujem o skutočnú vnútornú motiváciu môžu viesť k radostnejšiemu a krajšiemu prežívaniu života každého jednotlivca. Pri mojej práci využívam prvky koučingu, mentoringu, situačného leadershipu. Zaujimajú ma témy ako agilita, odolnosť, flexibilita a ich využvanie v tímoch a organizáciách. Slovo láskavosť patrí podľa mňa aj do korporácií a práce ako takej. 

Foto_b (1)

Dušan Šebo

Mentálny kouč

V centre všetkých mojich aktivít je práca s pozornosťou. Pracujem s témami emocionálnej inteligencie dospelých a detí, pracovno-životnou rovnováhou a nenásilnou komunikáciou. Zameriavam sa predovšetkým na prepájanie hlbokej všímavosti (mindfulness) s výzvami každodenného života. Moja dizertačná práca bola venovaná téme sustainability. V súčasnosti však vnímam, snažím sa žiť a učiť to, že skutočný proces udržateľného rozvoja je možný iba cestou skutočnej transformácie ľudskej mysle.